Firma JL PROJEKT otrzymała wsparcie na realizację projektu: „Uruchomienie innowacyjnej usługi cięcia laserowego za pośrednictwem technologii lasera FIBER wraz ze stworzeniem infrastruktury cyfrowej do zdalnej wyceny i sprzedaży takiej usługi za pośrednictwem Internetu dla klientów z Polski, a w przyszłości z Unii Europejskiej.  Dodatkowo wyposażenie firmy w infrastrukturę narzędziową wspomagającą usługę laserowego cięcia metali” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cele projektu

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności i konkurencyjności firmy poprzez:

Modernizację technologiczną:

Wprowadzenie do firmy zaawansowanej technologii CNC poprzez zakup specjalistycznego lasera światłowodowego FIBER. Dzięki niemu firma zyskuje możliwość precyzyjnej obróbki różnorodnych materiałów, zapewniając wysoką jakość realizowanych usług. Maszyna CNC nie tylko zwiększa efektywność produkcji, ale także umożliwia zdalne monitorowanie i kontrolę procesów, co jest szczególnie cenne w kontekście sytuacji pandemii.

Zakup nowoczesnych elektronarzędzi do obróbki metali, takich jak spawarka, giętarka, piła taśmowa i inne. Te narzędzia pozwolą na sprawniejszą realizację zleceń oraz zwiększenie zakresu oferowanych usług.

Digitalizacja:

Projektowanie i wdrożenie profesjonalnej strony internetowej zintegrowanej z systemem płatności online. Strona będzie nie tylko prezentować ofertę firmy, ale również umożliwiać klientom przesłanie własnych projektów w formacie CAD do wyceny. Integracja z systemem płatności i zewnętrznymi dostawcami zapewni płynność transakcji oraz zwiększy zakres działalności firmy.

Zrównoważony rozwój:

Wprowadzenie innowacji technologicznych mających na celu redukcję emisji CO2, co przyczyni się do odpowiedzialnego i ekologicznego prowadzenia biznesu.

W rezultacie, firma stanie się bardziej nowoczesna, efektywna i przyjazna dla środowiska, a także zyska lepszy dostęp do klientów dzięki nowej platformie online.

Planowane efekty

Planowane efekty inwestycji obejmują kilka kluczowych obszarów, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w branży metalowej oraz jego odporności na kryzysy, szczególnie w kontekście epidemii COVID-19. Oto główne planowane efekty:

Zwiększenie Efektywności: Dzięki nowoczesnej technologii CNC oraz wyspecjalizowanym narzędziom, firma będzie w stanie szybciej i precyzyjniej realizować zlecenia, co przekłada się na wyższą wydajność produkcji.

Rozszerzenie Oferty: Możliwość obróbki różnorodnych materiałów i wykorzystanie specjalistycznych elektronarzędzi pozwoli na poszerzenie gamy oferowanych usług.

Dostępność Online: Nowa strona internetowa umożliwi klientom łatwiejszy dostęp do oferty firmy, a także możliwość przesyłania projektów do wyceny online.

Zwiększenie Konkurencyjności: Dzięki nowym technologiom i obecności w Internecie firma zyskuje przewagę konkurencyjną na rynku.

Odpowiedzialność Środowiskowa: Zmniejszenie emisji CO2 dzięki nowej maszynie CNC świadczy o odpowiedzialnym podejściu firmy do kwestii ekologicznych.

Elastyczność w Sytuacjach Kryzysowych: Możliwość zdalnego monitorowania i kontrolowania maszyny CNC pozwoli na pewną kontynuację działalności w trudniejszych okolicznościach, takich jak pandemia.

Zwiększenie Obrotów: Dzięki efektywniejszej produkcji oraz łatwiejszemu dostępowi do klientów poprzez platformę online, spodziewany jest wzrost obrotów firmy.

Wartość projektu 448 950,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich 300 000,00 PLN

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XIII. REACT-EU DLA ŁÓDZKIEGO, działanie XIII.1: REACT-EU dla przedsiębiorstw, typ projektu TYP 1 - WSPARCIE MŚP NEGATYWNIE DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19. Numer naboru RPLD.13.01.00-IP.02-10-079/22